Kjøp av bil er en stor investering for de fleste og det er fort gjort at uventende ting kan oppstå.
Vi hos Fana Auto AS kvalitetssikrer våre biler med historikk, service og verkstedsjekk.
De fleste av våre biler selges direkte til kunden uten annonsering og vårt mål er alltid å kunne levere
kvalitetsbiler til riktig pris.
Med vår lange erfaring og kunnskap har vi et stort kontaktnett i inn og utland hos seriøse leverandører for
å kunne skaffe den bilen våre kunder ønsker.